Общи условия

ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни: име, адрес, телефонен номер и е-мейл.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

За да направите резервация е необходимо да изберете конкретен обект къща, да проверите интересуващите ви дати в календара със заетостта, да се запознаете с общите уловия за наемане и ползване на обект в Къщи за гости Бадевски рай.

Приемането на резервация от страна на Къщи за гости Бадевски рай е възможно по един от следните начини:

ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАПАЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Вашата резервация се счита за потвърдена при направено депозитно плащане в рамките на 2 работни дни след датата на получаване на писмено потвърждение за вашата резервация на посочена от Вас електронна поща.

Депозитът който се заплаща е както следва:

Ако депозитното плащане, не бъде извършено и получено в рамките на 2 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, Къщи за гости Бадевски рай си запазва правото да анулира искането за резервация.

Всички плащания следва да бъдат в лева, освен ако не е уговорено друго със управителя на Къщи за гости Бадевски рай

Доплащане на останалата част от договорената цена на нощувките се извършва на място при настаняване.

Цената на резервацията е напълно гарантирана, дори в случаите, когато Къщи за гости Бадевски рай направи корекция на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

Допълнителни разходи:

ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА (АНУЛИРАНЕ) НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Промяна на направена резревация от страна на гостиите:

Ако гостът желае да направи промяна в потвърдена резервация е необходимо да се свърже с Къщи за гости Бадевски рай на посоченият телефон или да заяви желанието си за промяна в писмен вид на посочената електронна поща.
Къщи за гости Бадевски рай предоставя възможност за безплатна промяна на резервация до 3 дни преди датата за настаняване.

Отмяна/анулиране на направена резревация от страна на гостите

Ако гостът желае да отмени цяла потвърдена резервация или да отмени/анулира един или повече дни от потвъдена такава, е необходимо да уведоми Къщи за гости Бадевски рай по телефона или в писмено уведомление за отказ/анулиране на електронната поща.

Къщи за гости Бадевски рай предоставя възомжност за безплатна отмяна на резервация до 3 дни преди датата за настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на цялата сума за първата резервирана вечер.

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от представителят, направил резервацията.

Отмяна/анулиране на направена резревация от страна на Къщи за гости Бадевски рай Ако на Къщи за гости Бадевски рай се наложи да отмени потвърдена резервация управителят или негов представител е необходимо да уведоми направилият резервацията по телефон или в писмен вид на електронната поща, като се задължава да предостави и обсъди следните възожности:

 

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от представителят, направил резервацията.

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Резервацията, адресът на Къщи за гости Бадевски рай данните за контакт с управителя или негов представител, разпоредбите и указанията по посрещане и настаняване се обявяват в потвъждението на вашата резервация на предоставената електронн поща или по телефона, като при постъпило авансово плащане се издава документ. Същият документ се представя при пристигане, заедно с документ за самоличност на представителя на гостите, извършил резервацията.

Часовете за настаняване и освобождаване във Къщи за гости Бадевски рай са както следва: 

Къщи за гости Бадевски рай предоставя възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване след допълнително уточняване с управителя или негов представител.

С цел оптимизиране на Вашето настаняването е препоръчително да уведомите управителя на Къщи за гости Бадевски рай или негов представител за промяна на графика за Вашето гостуване.

ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ

ДОСТЪП

При наемане на къща или апартамент във Къщи за гости Бадевски рай собствеността и техниката са на Ваше разположение, като управителят или негов представител си запазва правото на достъп по време на престоя Ви за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги ,отоплението или за предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите.

БРОЙ ГОСТИ

По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца) не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, освен ако не е договорено друго с управителя или негов представител в писмена форма.

Не се допускат домашни любимци, без наличието на предварително писмено съгласие от страна на управителя или негов представител.

ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТА, НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ И ГРИЖА

УПРАВИТЕЛЯТ ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА

ЦЕННОСТИ И СИГУРНОСТ

ЖАЛБИ

Уважаеми гости, единственото ни желание е да осигурим за Вас приятен престой.

Ако възникнат проблеми по време на наемният период, необходимо е незабавно да уведомите управителя или негов представител. В случай, че представителят на управителя не предприеме необходимите действия за отстраняването на възникналия проблем, моля свържете се с управителя по най-бързия начин.

Важно е, гостите да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място, за да може жалбата им да бъде удовлетворена.

Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.

ЮРИСДИКЦИЯ

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.