язовир-йовковци

яз. Йовковци


Яз. Йовковци е на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България. Изграден е на река Веселина близо до град Елена, на територията на община Елена и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в област Велико Търново и съседни области.

риболов-язовир-йовковциТой е подходящ за риболов – зарибен е с над 10 вида риби, за плаване с лодка, за къмпинг и отдих сред природата. В язовира се въдят много шарани, толстолоби, едри костури и бели риби, големи щуки, кленове, сомове и червеноперки.