Паметник на Вълчан войвода – с.Раювци

Разположен е на Вълчова поляна над язовир „Йовковци“, на която на равното и най-високо място се извисява в цял ръст от бял камък неустрашимият хайдутин. Докъдето взорът стига все гори и планини, синьо небе и водна шир. На стотина метри от паметника вековен дъб хвърля сянка върху старо черковище, а на броени стъпки до него е издигнат параклисът „Свети Петка“. Паметникът е дело на скулптурите Димо Бойчев и Владо Мъников.